ngồi bờ sông, trời mưa lất phất, 1 lát thì nắng lên, vàng ươm. nhắm mắt, thấy gió lồng lộng, nhìn lên cầu thấy người ta chạy xe qua lại

cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng cũng hơi nhẹ nhàng, nhất là sau khi đã giải quyết xong công việc trong quí