ppl used to say that word for their so called enemies, but i really like to shout it, just now Image after a lil damn funny conversation w/ my friend & my parents (of course i didn't, since they didn't feel it the way i did, for sure hehe)

i just showed my friend the video recording of my bro's wedding party. and she asked me how long my bro stayed in Japan since his accent in the video was quite strange, esp the bride didn't speak any vietnamese at all. i explained blah blah to her. and felt happy since it means she cares 'bout my stuffs (and hence my bro's) a lil bit hihi. she's my primary school buddy (till now, we did a small calculation, we first studied together in grade 2nd. so it should be 4 + 7 + 3 = 14 years hehe), and we just recently kept in touch since she found out my nick through yahoo360.

i went upstair and told my parents 'bout that. i told them that my friend still remembers that my bro came to ms Hien's house (ms Hien is our - our means my bro, my friend, and I - grade 5th's teacher) for once. i didn't even remember it. and i asked my mom if she remembers her or not. she said "aha, i surely do, she was w/ u in the primary school rite" . then i asked "do u remember her address" ? my mom proudly said "sure leh, Cho. Lo'n rite" . "wrong mom Image" . actually i didn't think she could remember my friend's address. and i was correct. but, my dad suddenly raised his voice "Dien Bien Phu rite" . oh man, he still remembers. i didn't expect him to even remember her name. and my mom continued "ya ya, dad usually took u to her house in her birthday, that' why he knew it. u usually brought her books rite" Imagethat's when i really want to say "sh*t. how do u guys remember all that ImageImage"

Image

another positive meaning of sh*t is in the film i watched just now, how to lose a guy in 10 days. the scene i like most, is when the gal came to her bf's house. they played a game where u said "bullshit" when u know that the folded cards others show you are different from what they said it out loud. the guy usually played very well, but he lost every game in that day, just because the others members in his family cheated and helped the gal.

when they said bullshit, smiled, or signalled the gal, and when the guy knews the truth, said bullshit, and the whole family laughed w/ each other. it's really.. Image

in the last scene, when the gal went away, the guys said "bullshit". and it reminds the gal of what she've been through .. and she came back

that's it

the last positive meaning of "sh*t" that i want to present in this entry is in the following poem (of course, not mine)

Bullshit

   Trên đời có nhiều loại bullshit
   Không loại nào giống với loại nào
   Nếu lần đầu tiên con giẫm phải
   Nhớ về hỏi mẹ phải làm sao.
 

   Bullshit có thể của con bò
   Trên đường về quê qua ngõ nhỏ
   Loại bullshit ấy làm tốt tươi cây cỏ
   Về mẹ rửa dép cho là hết, con đừng lo.
 

   Bullshit có thể của chó của gà
   Nhà hàng xóm bậy bạ mang ra vườn hoa
   Hàng xóm thế là hư còn chó con vô tội
   Con chỉ cần nhớ, sau này đừng giống người ta.

 
   Bullshit có trên đài, báo, sách giáo khoa
   Trong tài liệu công văn hóa đơn nghị quyết
   Nhiều lắm sau này đi làm thì con biết
   Quần không ai thủng đít mà bullshit cứ nhan nhản như lá vàng bay qua.

 
   Mẹ ghét nhất là loại bullshit thứ ba
   Là loại người tay không làm nên bullshit
   Họ đem lòng tin sự bình yên đi giết chết
   Vì những điều vô nghĩa như giấy vệ sinh danh lợi đồng tiền.


   Bullshit cũng là một sản phẩm tự nhiên
   Người khỏe mạnh ngày nào cũng nên ra một ít
   Chỉ khi nào nó là loại stupid unnecessary bullshit
   Tai nạn thôi, con đừng khóc đừng sợ hãi buồn phiền.

 
   Mẹ và bố tuy không phải thần tiên
   Nhưng lúc nào cũng ở bên con hết
   Còn bạn bè còn nhiều người thân thiết
   Và cuộc đời vẫn cứ đẹp như truyện thần tiên.

                                       3-11-2005

source : http://www.ngandinh.com/noivoicon.html

nice poem ImageImage

so, food 4 thought : sh*t isn't bad. and none-sh*t doesn't have to be nice Image