ngoài trừ cái tn cho pạng shell mà nghĩ lại thấy khùng ớn (nhưng thôi, ko explain, trình bày sẽ có xu hướng tái phạm, pạng shell có đọc cái này thì bít giùm là í ko phải vậy, something happened just for some moments, only.) thì dạo này tự thấy cũng hơi bị kool roài

có ~ chiện mà con trai thì phải vậy, ví dụ vào restroom thì phải đứng & ngồi, chứ ko được ngồi & ngồi.

sắp tết. lần đầu tiên sau 3 năm ăn tết ở VN. mua quà cho má. something so called lan-côm tre-sờ-vô. ba hông có phần.

: D