tâm trạng dzui dzẻ, làm 1 phát hình lừa tình phải để background chói lòa (glow) ko thì thấy mặt mập ú