new contract signed,

a month leave also applied

just wait to fly

yet still... am I ?

hết bài thơ vần "ai"

----

đi lòng vòng đọc được vài bài khóc-lóc-mừng-rỡ-vì-nhận-ra-con-ng-thật-và-ước-mơ-của-mình sau khi đi học PoE của Adam Khoo, tự hỏi ko bít có nên làm 1 khóa ko, để xem nó có phải thần kì vậy ko, hix. mà có lẽ cũng cần tìm 1 vài thứ