hôm nay bực mình 1 số chiện, vào scrapblog làm 1 vài cái (ai muốn thử vào http://www.scrapblog.com/ - scrapbook tức là cắt dán hình trang trí layout cho album sao cho nó hay hay, personalized) xong đọc được 1 bài phỏng vấn Ngọc Sơn, cảm thấy cực kì relax. đó giờ giữa mấy cái style ca sĩ iem khoái Ngọc Sơn. bình dân học vụ. hehe. ko có cái kiểu "anh Hà Dũng và tôi chỉ là bạn" hoặc "tôi phải đi hát kiếm tiền nuôi bé Gia Bảo" or "Linh và Tuấn chỉ là hợp tác trên sân khấu" hoặc "Lam và Sơn gặp nhau là bùng nổ" etc. just sh*t

nguyên bài pv ở đây http://www.ngoisao.net/News/Hau-truong/2007/04/3B9BDDBF/

----

in a side note, got this from deviantart. nice

I
“…Hey.”
“Hey.”
“What’s up?”
“Just got out of the shower.”
“I can see that.”
“You ever have one of those days where you really just enjoy being naked?”
“What? No.”
“Oh.”
“…”
“Um, neither do I.”

II
Conformity is a lie unto oneself.
A means of hiding.
I’d rather be naked
And show my true self
Scars, imperfections, and all my
Jots and tittles.

Passion is my existence.
And if that means going to extremes,
If that means showing you everything about me,
If that means uncovering the lies to reveal
Total truth,
I’ll do it.