mỗi khi mệt mỏi

tôi nhìn em

em chẳng thấy ánh sáng

tôi lờ mờ bước trong đêm

nhưng em hơn tôi

chẳng sợ tối

tôi hơn em,

...

ruồi bu !

----

ngồi nghe ozstudio bị bọn Oanh heo cho vài bản instrumental lừa tình, nhìn lại tấm hình. viết đại mấy chữ.