tự dưng đọc 1 đống series "đồng ca vì công lí" nghe nhức óc wé

vừa coi cái này, mịa bà, đi đâu cũng thấy "vì đâu em chết" là đã bực 1, mấy pác còn vào làng hòa bình để dạy mí đứa nhóc bị dioxin hát bài này nữa. sợ ng ta quên ng ta đang bị gì èh ? éo biết kiếm bài nào peaceful hơn 1 tẹo dạy èh, làm mịa gì mà cứ nhan nhản chết chóc.

rồi thì xếp hạc, đồng ca. mịa. nhảm bò. bỏ thời gian đi vào thăm, chăm sóc mấy đứa nhóc đó hoặc đơn giản nhất là góp tiền cho tụi nó còn thiết thực hơn. xếp 1 tỉ con hạc hoặc 1 tỉ người hát thì chỉ có người xếp hạc/hát tự sướng, người tổ chức event thì có tiếng, chứ tụi nhóc đó thì biết mịa gì. rồi sau đợt chiến dịch thì lại bị bỏ quên

nhảm bò