- tháng 8 này big bro và big-sis-in-law aka đại ka và đại tẩu sẽ đi Mĩ chơi => iem là người bất hạnh nhất trong nhà vì sau khi là người duy nhất trong nhà chưa bao giờ thấy tuyết thì giờ thành người duy nhất chưa bao giờ đi Mĩ ! (đó là chưa tính sắp tới 2 pạng kia có "tin dzui" thì mình còn là người duy nhất trong nhà chưa có con )

- hôm nay sinh nhật big bro, cách đây 2 ngày má SMS bảo nhớ chúc mừng sinh nhật ai đó, mà đọc thành nhớ chúc mừng sinh nhật ba => tưởng hôm nay sinh nhật ba, cho tới khi đại tẩu gọi điện thoại qua hỏi thăm và kêu chúc mừng đại ka

- chat với con bạn

her: coi phim thoi xua de thay lai may cai ethic value
her: phim xa hoi canh tranh hoai met
I: troi`
I: vay nua
I:
I: bo hoi xua ng ta ko canh tranh eh`
I:
her: co nhung at least trong xa hoi con nhung nguoi goi la nam tu han

- if u don't add value to urself, ur chance would stay the same

- from the stories listened from my friend, teamwork: the clash of (big) ego(s)

- ko nên ngu muội ăn 1 lần 4$ tôm, người nóng bừng bừng, rất bức xúc

- for my bro

for all the little kute & caring things he did for me. happy birthday