if we hold on together - crystal tokyo aka fat neo & rin

http://www.listenme.net/index.php/songs/show/id/2123

bữa chị nhóc hỏi bài này, lười bảo xoá rồi, hôm nay đọc blog pác Az có nhắc chị mèo, khuya ngồi mở nhạc tự dưng lại thấy.

đúng ra trong series còn 1 bài nữa, của yury hát, nhưng bài kia thì hình như lỡ chân xóa thiệt

hôm nay là ngày nhớ chiện xưa thì phải. veno & my gang & those days at bừng sáng.

mai lại có interview. just do it.

hôm nay đọc được 1 câu hay hay, ignorance is a bliss.

mấy tấm sau đây tuổi đời cũng phải vài năm thì phải

bbb - Sim

bbb - vietran

bbb - rin

rin & kea

bbb @ bình dương. trái qua phải : musashi, vietran, sim & mamen. chị nhóc che nón

duckie