tóc đã bạc nhiều, nhưng vẫn xinh trai xinh gái chán

1 số hình chụp ba má ở nhà, đi ăn phở và Đà Lạt, Noel 2007 Dec