với tình hình là chỉ có 1 người quen thuộc vẫn thường hay khen mình đẹp chai, đó là má, thì iem nhất quyết chụp hình lừa tình để thể hiện sự mới mẻ, cách tân và dịu dàng trong mái tóc mới. và đây trù cho ai coi ko khen mai mốt cắt tóc lần nào hư lần đó