thơ của đại tẩu tặng

Bai tho: Mung sinh nhat chu Bum.

Chuc chu Bum sinh nhat vui ve.
Nhieu may man va nhieu suc khoe.
Benh vien chu lam them nhieu me.
Moi ngay nhieu em be sinh ra

(chú thích cái dòng bold là vì tên đầy đủ công ti iem làm là KK Women's and Children's Hospital )

đọc email mới biết cháu mình tên ở nhà là Tibo, hỏi tại sao thì nghe bảo là 2 đứa con của tỉ tỉ của đại tẩu tên là tina với titi roài, nên đứa này đặt Tibo nghe cho cho nó vần vậy đặt Ti-Bum cho nó kool

---

frankly I don't really care 'bout this day but some gifts and wishes made me really happy though. tks all, my family, my bx and my friends

source : DeviantArt