vừa rồi ngồi nói chuyện, định lấy up lên web nhưng nghe P bảo cái HDD chứa mấy bản thu sách đó giờ bị hư, mất hết, tự dưng lặng người. I didn't contribute much but it was one of the (few) things I did with love, fuk.

vẫn còn nhớ ngày đầu lên cùng với K và V. cả 1 quãng thời gian, gặp nhiều người, làm nhiều chiện. bây giờ cũng chẳng còn ai lên, vì bận rộn mà cũng vì cách hoạt động có lẽ là không hiệu quả. nhưng mỗi lần nghĩ đến, lại cảm thấy bình yên và cảm thấy muốn làm cái gì đórồi tự dưng nhớ tới 1 cái website mình làm giùm, dính tới 1 chuyện cá độ mà có lẽ mình đã thắng nhưng thật sự lại muốn thua. @Lud-heo nếu có đọc, còn nhớ ko ?

---

gọi điện hỏi pạng, giờ ví dụ muốn apply vào mấy cái NGO, lương lậu khá ko, pạng bảo đừng trông mong, đam mê là chính thôi.

tự dưng lại thấy mắc cười, đã tự bao giờ, mình làm việc chỉ vì lương ?

---

do you dare to catch ?