Series hình chụp ở Vũng Tàu với A1

lừa tìnhđôi bạn cùng tiến môn Văn (đúng ra chỉ có Hiếu tiến và đọc bài, mình chỉ nắm áo lết theo và chép bài hè hè )nắng vàng, biển xanh, anh và ... 2 emxe đạp đôi 01xe đạp đôi 02xe đạp đôi 03tè bậy tập thểđi tượng chúa giang tay 01đi tượng chúa giang tay 02đi tượng chúa giang tay 03chối từlừa tình sepialừa tình tập cuối8 years already. "tám năm" (85) đã quen nhau được tám năm