suy nghĩ coi đặt tựa gì thì nhớ tới 1 cái bữa trước vừa nghe, find the gypsy within, google thì ra 1 link duy nhất là bài thơ hay lyric gì đó, có câu này

Find the gypsy within dancing away------
a nice song from FF7 Crisis Core - quite nostalgic