có những cái nắm tay không phải từ 2 người yêu nhau, không phải từ 2 người có huyết thống với nhau, mà chỉ từ 2 người quan tâm đến nhauhình gốc :i sometimes (or should I shamelessly use "usually" ?) think that I'm a kind guy. and more often than that, I know I'm just a selective kind guy.