vào PageOne coi sách, thấy cuốn World Press Photo 2008, có mấy hình nhìn hay quá. post 1 tấm cho ai thích thể loại thời sự + 1 tẹo nhân văn coi

từ cái hồi bị/được 1 pạng gay nhìn đắm đuối trong thang máy, và sau đó thì pạng này cứ chối leo lẻo trên forum rằng mình ko gay trong khi cứ post bài ủng hộ các pạng gay, tự dưng cảm thấy cực kì ác cảm với mấy pạng thuộc thể loại này. ai quen chắc biết đang chửi bạn nào

giờ nhìn hình này thấy bớt ghét 1 tẹo. photography is powerful, erh
---


A couple targeted in anti-gay violence after the Gay Pride parade in July, in Budapest, Hungary, wait for medical help. For the first time in twelve years, the July gay rights parade in Budapest saw attacks on the participants. Many of the incidents involved neo-Nazi groups, and some commentators maintained this was part of an increase of intolerance towards minority groups in Hungary.

taken by Zsolt Szigetváry, Hungary, MTI.
From World Press Photo Contest 2008

source : http://www.worldpressphoto.org/index.php?option=com_photogallery&task=view&id=1130&Itemid=187&bandwidth=high