bạn roommate mới của mình uống tới 3 lon, trong khi mình uống có 2 lon. và vì mỗi lon bia tới 8.8 độ, nên mình đã xỉn. và chụp hình lừa tìnhgiờ đi viết thư lừa tình cháu Tibo cái đã