đó giờ mình vẫn lâu lâu hay uống bia, để coi bia về lâng lâng lên sẽ nghĩ tới ai, kết quả là chẳng thấy mịa gì, hic

hôm qua kia gì mình làm gần nửa chai vodka, chỉ vì xốc nổi muốn giết thằng roommate-bợm-nhậu 1 lần, sáng hôm sau tỉnh lại nghe dzợ bảo rằng tối hôm qua gọi chat và nói những câu rất sến lợn, đại loại như

- x không muốn mất y đâu
- x chỉ yêu một mình y thôi

mà mình thì còn chẳng nhớ mình đã chat gì nữa là thảo nào tối hôm trước còn giận nhau sáng hôm sau mặt dzợ như trúng số (quả con gái iu = lỗ tai )

ko lí nào tình iu của mình nó lại sâu đậm ghi xương khắc cốt tận trong tâm khảm mình tới vậy sao