dzị là anh đã lên đường,
nhớ hôm nào anh ngồi nhậu hùng dũng phán "đàn ông con trai làm việc vất vả, chảnh/lăn tăn xíu với mấy đứa con gái cũng là lẽ bình thường, bằng a rồi mày sẽ hiểu", roài a (mượn bia) kể về female-portfolio của anh, thế mà hôm nay đã nhận được thiệp cưới

lâu lâu nghe cưới xin thì lại si nghĩ tẹo. nhất là bữa giờ si nghĩ chiện làm gì trong tương lai. kết quả thì tương lai gần sẽ đi du lịch bụi Mã Lai + Thái Lan 10 ngày với các ex-captain của swimming club (3 thằng con trai, gay bỏ mịa, dự định từ 6-16/09, bà con ai muốn join thì welcome nha, budget khoảng 600-700 SGD thì phải), xa hơn 1 tẹo thì sẽ vẫn làm việc ở Sing

vẫn còn nhớ rõ 1 câu nói của một ng blend-sometimes-but-cannot-merge "khi tui chọn người iu thì 50% là cho tui, 50% là cho gia đình tui nữa". vì cái này + 1 số cái mà chẳng bao giờ có thể nói chiện bình thường được nữa dù có đôi lúc đã cố thử. thật khó để không bị ảnh hưởng bởi những chuyện cứ lập đi lập lại như vậy. hùm...