Thời gian…
Những ước mơ không thả bằng thuyền giấy
Lũ trẻ trưởng thành đơn độc.
Gió về…
Nỗi nhớ chạm ngõ…
Mưa khoái đùa chiếc xe đạp cũ
Lại ông lão tò he
Chờ…
Những cánh cửa ngấn nước nhìn phố
Im lìm tuổi thơ.
(thơ sưu tầm - chả biết của ai)source : DeviantArt