mình cực ghét những tấm hình lừa tình khêu gợi sự thương hại. bởi vậy suy nghĩ hoài mới ra tựa cho tấm này. tomorrow

finally the trip is over. gonna miss those wandering days hehe