hôm nay tự dưng mình nghe tin 1 pạng có em bị cancer. buồn được 5 giây. sau đó đã giúp pạng đó 1 số chuyện có thể làm, rồi xéo đi BBQ và fully enjoyed it.

hôm trước mình ngồi với pạng khác, pạng này thì bị bác sĩ tặng 2 chữ "great depression" và vài chục viên thuốc đủ màu + phải lên consultant hàng tuần + buồn chiện tình củm + chiện học etc. mình nghe pạng đó kể chiện, wholeheartedly listen, rồi SMS kể lại cho 1 pạng khác mà mình cho là sẽ care cho pạng kia nhiều hơn. sáng hôm sau chẳng nghĩ gì nữa

cái duy nhất vẫn ảnh hưởng, có lẽ là sẽ bớt lười nói chiện với nhà, ngoài ra sẽ siêng đi bơi tập thể dục hơn

hope can set your free

---

kết thúc phần sến lợn, sau đây là phần lừa tình as usual

hình sinh nhật Mai & NamBBQ với housemates

trai làng