hôm rồi ngồi bus, đang suy nghĩ hơi nhiều tự dưng nghe được 1 cái nhạc gì nhẹ nhàng và bay bổng lắm. nhìn lên tivi thấy là 1 cái ceremony gì đó, sau 1 hồi xem mấy pạng bận đồ ngồ ngộ và có vẻ thiếu thiếu mất mất cái gì thì mới nghĩ ra đó là closing ceremony của Beijing Paragames. tự dưng trong 1 thoáng thôi, cảm thấy sao đó giờ mình lại ghét/có thành kiến với các pạng Tàu như vậy ?
coi Shawshank Redemption, một trong những scene khoái nhất là khi pạng vai chính tìm cách phát nhạc cổ điển chọ mọi người nghe, khi đó pạng Red đã làm văn lừa tình như sau

I have no idea to this day what those two Italian ladies were singing about. Truth is, I don't want to know. Some things are best left unsaid. I'd like to think they were singing about something so beautiful, it can't be expressed in words, and makes your heart ache because of it. I tell you, those voices soared higher and farther than anybody in a gray place dares to dream. It was like some beautiful bird flapped into our drab little cage and made those walls dissolve away, and for the briefest of moments, every last man in Shawshank felt free.


sau đó thì có đoạn này

Andy Dufresne: That's the beauty of music. They can't get that from you... Haven't you ever felt that way about music?
Red: I played a mean harmonica as a younger man. Lost interest in it though. Didn't make much sense in here.
Andy Dufresne: Here's where it makes the most sense. You need it so you don't forget.
Red: Forget?
Andy Dufresne: Forget that... there are places in this world that aren't made out of stone. That there's something inside... that they can't get to, that they can't touch. That's yours.
Red: What're you talking about?
Andy Dufresne: Hope.

mình thì chẳng tin vào mấy cái thể loại hope hiếc aka chicken soup for the soul này nọ, nhưng mình tin vào beauty of music
ví dụ, nhạc UHP là hay nhất (and I really mean it) khi hát karaoke và nhạc classic là dở nhất, khi mình vừa nghe nhạc vừa ăn mì gói.
và tóm lại thì mình thích cả 2 (ko thích được nhạc classic thì sẽ bị chê bai rẻ tiền, còn ko thích được nhạc UHP thì sẽ bị chê sang trọng quá )
viết nhảm trong lúc đang nghe Mike Oldfield