mẫu bên trái là cái bóng đèn, mẫu bên phải là cái bông kế cái bóng đèn. chụp xong nhìn lại, thì giống như cái bông đang đợi nước từ 1 cái li vậy --> đặt tựa lừa tình : longing

đang bị ghiền bài này, seamisai - laura pausini, ai ko nghe phí nửa đời

http://www.youtube.com/watch?v=Xz5-RzM1IeA

on a sidenote, hôm nay mình thể thao vãi lều, nhưng bụng mình vẫn bừ bự (ko muốn dùng từ bự, bừ bự cho có vẻ ko bự lắm ), anyway, theo mình tự thấy thì mình vẫn đẹp chai thôi tự dối lòng vậy