trời mưa tát nướcbạn Vân Anh. chung lớp cấp 3. tự dưng nhìn tấm hình này thì mới cảm nhận được sự khác biệt giữa 85 và 9x. 85 nhìn ko dữ dội mà đằm thắm cũng như bạn Yến, mình hay sỉ nhục bạn nhưng mà from the bottom of my broken heart thì mình rất thích những người thương em như bạn, chắc vì mình chẳng có em (ruột )it's stupid, and fun