hôm nay có 1 cái hẹn, chạy lên mà thấy nguyên cái công ti không có 1 mống, hỏi ra thì biết đi ăn tiệc nhìn lại giờ hẹn thì là thứ 6 Dec 12 trên đường về sẵn ghé qua chỗ má làm, lần đầu tiên ghé thăm má ở office

phòng làm việc, nhìn giống y tế trường học mấy cái hình dán tường là mấy pạng công nhân làm


khuôn viên bên ngoài, cái nhà bự bự dài dài là xưởng làm xe. ai đi qua Quang Trung sẽ thấy khu này, của Merc


tự dưng nghĩ chả nhớ má làm chỗ này bao lâu roài, mà bi giờ lần đầu mới tới. hì.