nhớ là mình đã viết về fin của Vương Gia Vệ 1-2 lần rồi thì phải, nhưng hôm nay để kỉ niệm dịp xem xong "Days of being wild", coi như xong trio 3 fin thuộc thể loại "WTF is love ?!" của pác này gồm Days of being wild, In the mood for love2046.

trong 3 fin thì thích nội dung của In the mood for love nhất, thích nhạc 2046 nhất (mặc dù nhạc 3 fin này cũng na ná nhau), còn Days of being wild sux. nếu không vì hôm nay hơi tâm trạng và vì fin này của Wong Kar Wai thì đã không bật lên coi cho hết (hồi lâu coi giữa chừng chán quá tắt )

sẵn post mấy cái poster fin của pác này đó giờ đã được xem, xếp từ thích nhất tới ghét nhất

Ashes of Time : fin này ai ko coi phí cả đời


Fallen Angels : ko coi phí nửa đời


In the mood for love, ko coi phí 1/4 đời


2046, coi xong đời phí mất 1/8 !


Days of being wild, WTF


nếu có pạng nào thích hết cả 5 fin này. pạng T lạy làm thầy