mẫu nam : Sim
mẫu nữ : Rìm
chụp hình, as usual : Lud

iem sẽ đi hút mỡ mặt