chiều thứ 7 ngồi nhà ngóc mỏ đợi ăn tiệc, lấy hình ra edit. thấy có tấm này so kute (í tưởng của mình ko kute mới lạ ). sáng nay cái pạng bên trái bảo là đây là lần đầu bạn í hẹn hò nắm tay này nọ, nghe giọng pạng í tức cười. còn pạng bên phải thì hồi lâu lâu lắm rồi ngồi kể chiện tình củm gì đó làm mình nghe bùn ngủ quá uống mất nửa chai rượu.

nói chung là ngoài trừ 1 số vấn đề mà ai cũng biết là vấn đề gì đó, thì mình thấy 2 pạng này perfect for each other

mình chẳng chúc gì cả, vì rút kinh nghiệm pạng Yến cuối năm cấp 3 chúc "pạng Thông và người ấy sớm góp gạo nấu cơm chung" nhưng mình để title là "shorten", tức là mong 2 người có khoảng cách gì thì từ từ sẽ rút ngắn lại cho gần nhau hơn