two prostitutes by *cellar-fcp
source : http://cellar-fcp.deviantart.com/art/two-prostitutes-106774403


hình chụp nhạc nước ở Vinpearl, rung tay mà thành ra nhìn hay hay

mới đọc được 1 câu hay hay, bánh mì có thể ăn nửa ổ, yêu thương không thể với nửa trái tim