mình có thể nín đi bùm trong vòng vài ngày
mình có thể nhịn không online trong vài tiếng
mình có thể cam tâm không nhìn con gái trong vài phút
mình có thể dối lòng không thèm đẹp chai trong vài giây
mình có thể khoác lác khệnh khạng với pạng Lolem là làm người phải biết move on

vậy mà mình lại không thể bo bo xì pạng Lud

-----

hận đời, quyết định up bộ ảnh Lud-ticon (Lud biểu diễn các emotiocn của YM) để dìm hàng Lud đỡ buồn vậy hình chụp ở cafe Billy (quán này cũng tạm được, ai ra Đà Lạt nên đi thử cho biết)bonus
trai-đẹp-chỉ-thiếu-người-công-nhận