chuẩn bị đi ngủ, xuống dưới nhà ăn 1 trái quýt và uống 1 hộp yomost. cầm tờ báo đọc, thấy cái này

...Trường chỉ mắc một bóng đèn huỳnh quang chữ U bé tẹo và hằng đêm khi có việc cần thiết lắm mới bật lên. "Thế mà mỗi tháng tiền điện cũng mất 1800-2000đ đó". Trường nói

tự dưng mong là báo ghi thiếu 1 số 0.
rồi cũng đi ngủ.