WORK : I simply sent so many emails these days. Managing people expectation is fun, challenging and sometimes sux. But I don't really miss coding. Is it good ?
---
LOVE : in the progress of staying low. (nhưng vẫn mê gái )
---
MISC:
đi uống cafe, nhìn thằng nhóc bận đồng phục "giáo dục thường xuyên", 1 hồi hỏi học lớp mấy em, thấy gãi gãi đầu, rồi bảo "nếu còn đi học thì bây giờ năm 1 đại học rồi"
---
PLAN:
- sắp sửa đi training và audit 1 vài chỗ, it's gud to pack and go because I will then somehow feel the need of returning...
- keep staying low
- đọc sách
- tập thể dục
- uống bia