1. đi rock show, hồi lâu mua vé đi coi Linkin Park mà cuối cùng vì 1 lí do nhảm bò nên ko đi được, giờ thì.. done, and it's kool
    2. lạng xe 1 mạch xuống tầng hầm để xe của Diamond mà không giảm tốc độ cũng như bóp thắng

    lại phải suy nghĩ ra những chuyện stupid tiếp theo để làm rồi. haizzz... lừa đảo 9x ?