sau khi lăn lộn chen lấn la hét ở Rockstorm và ngồi uống mấy chai bia sau đó cũng như là phóng xe bận áo phong phanh ngoài đường lúc khuya, giờ thì đã officially bị bệnh

bình thường khỏe mạnh nhớ gái
bệnh mới nghĩ tới ba má

đó giờ ngồi edit hình hay chọn mấy tone nào tối tối, còn hình ba má, hông thích chọn tone tối, nhất là trắng đen. sợ xui. hì