định đi Lóc cóc nhưng hơi lười nên cuối cùng vào Yoko. nhạc hay 1 cách bình thường, cho tới khi nghe được [bài này]

What if God was one of us
Just a slob like one of us
Just a stranger on the bus
Trying to make his way home

Tryin' to make his way home
Back up to heaven all alone
Nobody callin' on the phone
'cept for the pope maybe in rome

nice and blue


taken this long time ago, and I called this "wanderer"