hoa ở ĐL


no look backscroll down to my birthday


feel (my colleague)


feel (my colleague)


---
tự dưng mình nghĩ, có khi mình thích bạn ko phải vì mình thích bạn, mà chỉ vì bạn không hề thích mình ?
tự dưng mình buồn khi đọc 1 số cái blog có lẽ là có liên quan tới mình, khi thấy bạn viết rằng bạn thích alone.
tự dưng mình buồn, vì mình nghỉ chơi với Lud hơn 1 tháng, và mình chẳng cảm thấy gì cả. sao vậy ? nhiều người hỏi vì sao, hoặc bảo mình ngoan cố. chỉ là, mình là người extreme trong tình cảm, cho dù là tình... buddy. hoặc là buddy-theo-kiểu-mình-expect, hoặc không.
tóm lại là bởi vì trời mưa thôi