thích nhất là cảm giác phóng xe trên 1 con đường tít tắp tới thăm thẳm, có thể ngước mắt nhìn lên và thấy cả 1 bầu trời, không có building, không có kẹt xe (mặc dù vẫn phải đội nón bảo hiểm )chạy vòng vèo và cuối cùng dừng ngay phía dưới trụ điệntrường họckhu nhà máy điện dọc đường tới Yali

những chỗ không tên dọc đườngchạng vạng ở Biển Hồthủy điện Yalinhà thờ gỗ ở Kon Tumđi ngang qua cầu treo ở Kon Tum

bạn