càng ngày càng ghiền chụp chân dung, kết quả là nắm đầu các bạn A1 ra chụp. manual focus hơi khó