khởi hành

đến nhà gái

vào nhà

chái bếp

tác nghiệp

chú rể cài bông tai cho cô dâu

hoài niệm

lo lắng (bên phải là mẹ chú rể)

trẻ con

đổi mâm

chú

quê em

trẻ con

chú

báo với ông bà

bàn tiệc

chuẩn bị măm

chuyện cuối ngày

ngồi xe, nghe mấy người xỉn có 1 chuyện nói tới nói lui :D , 1 hồi có 1 chiện nghe xong hơi suy nghĩ tẹo.

A: thằng T nó kể là buổi sáng đi xe buýt hay bị trễ học

B: làm gì, hễ nó nói cần chở, 5-6h sáng, là a S cũng chở mà

A: nhưng mà đâu phải lúc nào a S cũng chở được đâu

B: làm gì, hễ nó nói cần chở, 5-6h sáng, là a S cũng chở mà

chú thích:

  1. "thằng T" là SV năm 4

  2. B : xỉn, và khi nói về "thằng T", giọng lè nhè, trìu mến, cứ bảo là "nó còn khờ lắm" và không hiểu sao nó lại không kể chuyện cho mình nghe

moral: love is a must, but not enough to understand your children. and some people just never get it.