giáo sư đưa ra 2 trường hợp sau đây

a. bạn đang điều khiển 1 chiếc xe lửa, bị đứt thắng, và phía cuối đường ray có 5 người mà nếu cứ chạy thẳng, bạn sẽ tông 5 người đó chết queo

b. tuy nhiên, trước khi gặp 5 người đó, có 1 chỗ rẽ, và phía cuối con đường đó, chỉ có 1 người thôi

Vậy bạn sẽ chọn phương án nào ?

Đa số sẽ chọn phương án 1b, làm ảnh hưởng đến ít người nhất

có 1 chiếc xe lửa, bị đứt thắng, và phía cuối đường ray có 5 người mà nếu cứ chạy thẳng, xe sẽ tông 5 người đó chết queo

a. bạn ko phải là người lái nữa, mà là 1 người đứng ngoài. Tuy nhiên, bên cạnh bạn là 1 người đang chồm ra, và bạn có thể đẩy anh ta xuống đường ray, chặn xe lửa lại, và chỉ có 1 người chết (là anh chàng đó)

b. bạn đứng nhìn

Vậy, bạn sẽ chọn phương án nào ?

Đa số sẽ chọn phương án 2b, vì đẩy người khác vào chỗ chết là hông đúng lắm

Câu hỏi đặt ra : trong cả 2 trường hợp, bạn đều có thể hi sinh 1 người để cứu 5 người, nhưng lại không làm giống nhau ?

If this makes you interested, check out this damn interesting online philosophy course http://www.youtube.com/watch?v=kBdfcR-8hEY