gặp bà ngoại, ko fải teen nhưng cũng là 9x

lần nào gặp, bà ngoại cũng hỏi "giờ con làm ở đâu", và sau khi bảo "con về VN rồi" thì bà ngoại bảo "ở VN dzui hơn". rồi có khi sau đó vài phút, đang ăn, bà ngoại lại hỏi "giờ con làm ở đâu"

bà ngoại thích đi ăn đám giỗ, vì có người nói chiện, có đứa chắt hát và kể chuyện học từ trường mẫu giáo, nhìn bà ngoại lúc đó mặt háo hức như trẻ con xem hoạt hình.

hồi còn nhỏ, hay qua nhà bà ngoại, nơi thời gian ngừng lại

lớn lên 1 tẹo, lâu lâu dẫn gf về cho bà ngoại coi, và thấy peaceful khi gf ngồi bóp chân cho bà ngoại

bây giờ, mỗi lần đám giỗ, chỉ muốn về mau. vì cái cảm giác nhìn 1 người cô đơn mà mình thì ko cảm thấy có thể chia sẻ, không dễ chịu chút nào

time flies

ps: note-lừa-gái. I'm not that deep.