hủ tiếu Hồ Thị Kỷ

nhà sư khất thực (nghi là giả quá hùm)

nắng

Yến hỏi vì sao không vào IVC ? mình bảo: vì mình anti-social, đơn giản chỉ là cái gì nhiều người thích thì mình sẽ không thích được, như Friends chẳng hạn

nhưng mà, vẫn thấy những cái đó là nice. nắng mà.

{http://blog.plonely.com}