source: DeviantArt

tự dưng đọc FB, thấy bạn bảo "ngày mai mình đi lấy chồng", mình si nghĩ 5 giây

lần cuối cùng nói chiện, bạn gọi và chê quán cafe của L là xấu quá, chẳng giống quán-do-L-design. mình bảo là chưa tới thì chưa biết được, biết đâu chỉ là hình chụp xấu thì sao, và nói chung là có khi L nó thấy đẹp là được

sau đó mình lại quán thì thấy đẹp. vậy chiện bạn đi lấy chồng trong khi mọi người đều hông thích, có phải cũng là đẹp với bạn ? :)

tự dưng mình nhớ hồi chơi tạt dép trên núi lúc nửa đêm với bạn, 2-3 năm rồi. it's kute erh

trong năm qua, mình đã làm được 1 số chiện, trong đó có 1 chiện là không còn nghỉ chơi vì những lí do nhảm bò childish nữa. hì


Well, I recently listened to this song and whenever I do, I think 'bout those stupid moments I had, those damn friends I got.

I remember some Da Lat trip where we rode around the city in the damn cold afternoon, then rushed into Loc Le Dung and got some wine there.

One problem of mine is that I always felt jealous with you, for being kool, for having more friends than me.

I guess I don't feel that anymore. I don't know why. It's just it. Maybe, I got more balance now.

---

có 1 câu mình rất thích, life goes on. if you want to let it go, it would :)

and I somehow want to believe that you made the right choice B. sometimes a choice can be right just because you think it is :)

{http://blog.plonely.com}