đi ăn, và có thể hỏi bạn là nên tip bi nhiêu, dao này ăn với đồ ăn gì, món này có cái gì, sao lại có 2 cái nĩa, bạn nấu món này được hông, chắc là chúng mình quê mùa nhất ở đây hén, và cảm thấy thật thoải mái và lite :) [friends are for being stupid together, same-age friends are for... damn it, just the guy looks stupid :D]

1 year ago, @ Vung Tau, I looked so kool :-"

[http://blog.plonely.com]