from my mobile

hóp bụng

ngơ ngác

hồi ăn gì đây ?!

hoa

wandering and being tanned @ Đà Nẵng

chân dài

ngơ ngác

it's me :">

thợ gội đầu

market axe (đố biết là gì)

xì-tin

kiếm đồng xu

con ếch

together

bình yên (đố là chỗ nào)

highland

{http://blog.plonely.com}