đứng trên cao nhìn xuống thành phố, gió mát, có loa to, nghe 1 bài rất kute. Xì Gòn is just so kool

I recently like lomo. Maybe, it's as blurry as the distinction between me, and me

{http://blog.plonely.com}