Buổi sáng vào chùa Vĩnh Nghiêm làm lễ đặt cốt của bà cố ngoại. Có khói hương nghi ngút và có bác sư người bự bự ê a tụng kinh. Chừng 2-3 gia đình (mỗi gia đình là 1 hũ cốt) thì được nhà chùa chuẩn bị 1 măm cơm chay (tất nhiên là có thu phí). Sau đó có 1 qui trình gọi là người nhà tự gắp đồ ăn cho vào chén cơm, chắc là để người ở dưới ăn cho ấm bụng. Vì sau này thì cả năm chỉ thăm người ta có 1-2 lần thôi.

Sáng nay lần đầu tiên thấy có cả "giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" trong vàng mã người ta đem đi đốt.

Nói chung là trong lúc thầy vẫn đang ê a, khói hương vẫn nghi ngút, và mình thì bị chảy nước mũi (vì sổ mũi) thì tự dưng thấy có 1 bà cụ (tới trễ, đến sau cái qui trình gắp đồ ăn khi nãy), lấy đũa chỉnh lại chén cơm cho đều, săm soi mấy cọng rau (chắc là xem cọng nào không có sâu), gắp thêm vào chén cơm.

Làm cứ như là dọn và bới thức ăn cho chồng hoặc con chứ hổng phải chỉ là bỏ đồ ăn vào chén cơm cho đúng qui trình. Cặm cụi.

It's just nice

{http://blog.plonely.com}